همسفر تا خدا

همسفر تا خدا

بسم الله الرحمن الرحیم
چقدر متفاوت بعضی از همسفر ها تا خدا...
با همه ی اون چیزایی که من تا حالا دیدم،
همه ی اون کارایی که تا حالا کردم، همه ی اون جاهایی که تا حالا رفتم حتی.
متفاوت با زندگی من، با زندگی آدمای اطرافم و
حتی با زندگی همه ی آدمایی که میشناسم.
و چقدر خوب این تفاوت، چقدر خوب شنیدن درباره ی زندگی ای
که هرگز تجربه اش نکرده ای و فکر هم نمی کنی هرگز بتوانی تجربه اش کنی
آدمهای عجیبی اند این طور آدمها
آدم های غیر قابل باور کردنی اند حتی،
باور اینکه چقدر مثل تو هستند و چقدر مثل تو نیستند و
یا نمیخواهند باشند سخت است
باور اینکه همه شان روزی مثل تو خیلی عادی به دنیا امده اند،
اما حالا....
چه طور این طوری شده اند؟
چون واقعا زجر میکشم وقتی کسی میگوید همت همونیه که یه اتوبان بزرگه؟
و هیچ ایده ی بیشتری ندارد
میداند آدم هم بوده ها، اما این که کی بوده رو نه
همت براشون مساویه با ترافیک
نه با شهادت و انسانیت و این جور چیز ها!
آیا به جز اسم خیابان، هیچ راه دیگری برای جاودانه کردن این آدم ها وجود نداشت؟

پیوندهای روزانه


خوشبختی عبارت است از آرامش، احساس سعادت و احساس امنیت
جشن و اسراف و زیاده‌روی، کسی را خوشبخت نمی‌کند
مهریه و جهیزیه هم کسی را خوشبخت نمی‌کند
پای‌بندی به روشِ شرع است که انسان را خوشبخت می‌کند
اگر در زندگی محبت وجود داشت، سختی‌های بیرون خانه آسان خواهد شد
برای زن هم سختی ‌های داخل خانه آسان خواهد شد
در ازدواج، اصل قضیه محبت است
دخترها و پسرها این را بدانند این محبتی که خدا در دل شما قرار داده حفظ کنید
دختر و پسر، عروس و داماد به هم محبت بورزند؛
چون آن محبت ملاطی است که این‌ها را برای هم حفظ می‌کند،
در کنار هم نگه می‌دارد و نمی‌گذارد از هم جدا شوند
محبت خیلی چیز خوبی است. محبت که بود وفاداری هم هست